Lufttäta klimatskal är en förutsättning för energieffektiva, beständiga byggnader med god innemiljö. Denna webbplats vänder sig till byggsektorns aktörer med information om lufttätt byggande och förslag till hur byggherren, projektören och entreprenören kan samverka i byggprocessen till lufttäta byggnader - ByggaL.

 

 

i samarbete med

 

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Box 857, 501 15 Borås, Tel 010-516 50 00, E-post info@sp.se